Game Miễn phí

Chơi game miễn phí trên Y8.com. Những trò chơi hay nhất trên mạng và tất cả đều miễn phí. Chúng tôi có rất nhiều trò chơi ở đây trên Y8.com

Lịch sử của Các Trò chơi miễn phí từ các Nhà phát triển Game cũ

Vâng, tương đối cũ đó là ... Các cổng game trực tuyến, đó là những gì chúng có thể gọi lại vào cuối những năm 1990. Chúng là một điều kỳ lạ của thời gian đầu của mạng internet. Cái làm cho các trò chơi khả thi trên internet trong thời kỳ này đó là Chương trình Macromedia Flash. Nó là một trình duyệt được thiết kế để cho phép các nhà làm phim hoạt hình tạo ra các trang động ở thời điểm mà các trang web chủ yếu là tập hợp của các hình ản và văn bản tĩnh.

Các trò Game Flash tràn ngập trên mạng internet, thông thường có tông màu tối vì người sáng tạo ra chúng chia sẻ những kinh nghiệm tốt và xấu thông qua công việc tạo game của họ. Các game thường chỉ dành cho một người chơi và sử dụng hoạt hình rất nhiều. Sự phát triển nhanh chóng đã tạo ra các thể loại mới mà không thể có trước đây như stick-man gamespoint and click games. Qua nhiều thập kỷ, các nhà phát triển game đã tạo ra hàng nghìn games, và chúng hầu hết là các game miễn phí hỗ trợ bởi quảng cáo.

Trong quá khứ, chúng tôi thấy rất nhiều plugin trình duyệt ra đời và biến mất. Flash là đáng chú ý nhất trong tất cả số đó. Tuy nhiên, hiện nay các trình duyệt web thực hiện hầu hết các công việc nặng. Với một ngoại lệ đáng chú ý là Unity3d game engine. Nền tảng đó đã thích nghi đủ nhanh để vẫn còn tồn tại dưới dạng một định dạng mở gọi là WebGL. Ngoài ra cũng có nhiều tiêu chuẩn mở khác sử dụng để phát triển các web games hiện đại và nó được gọi là HTML5. Mặc dù công nghệ đằng sau sự phục hưng của web games đã thay đổi rất nhiều, những game này vẫn còn rất phổ biến.