Trình duyệt Y8

Y8 Games, các game trình duyệt lịch sử đang mời bạn thử các Ứng dụng Y8 mới cho máy tính. Cùng với trang web Y8.com, ứng dụng này cho phép các game trình duyệt miễn phí và game Flash trên taatss cả các nền tảng máy tính quan trọng!

Chơi hàng ngàn game không có sẵn ở bất cứ nơi nào khác. Cần có kết nối internet. Gia nhập Y8 và tìm bạn mới trong khi mở khóa các mục tiêu.

Cài Y8 Games trên các thiết bị khác của bạn Android.

Cùng với trang web Y8.com, những ứng dụng này cho phép các game trình duyệt trên hầu hết các dòng thiết bị! Bao gồm Apple, Adroid, Windows, MacOs và Linux.

Google Play
Tải game Y8 trên các thiết bị khác của bạn như Windows, macOS và Linux