Studio Game

Y8 Games, lịch sử của trò chơi trực tuyến, mang đến cho bạn các trang studio trò chơi cho công ty đang phát triển của bạn. Xuất bản trò chơi và video của bạn trên Y8 và tiếp cận hàng triệu người chơi mới. Kiếm tiền từ nội dung của bạn bằng cách tham gia dịch vụ quảng cáo.
Tham gia với chúng tôi