Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

ASMR Nail Treatment

38,191 số lần chơi

Thẩm định con người

8.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: ASMR Treatment
Chi tiết game

"ASMR Nail Treatment" is a soothing and immersive game where players take on the role of a professional nail technician tasked with rejuvenating neglected nails to their former glory. With ASMR-inspired sounds and visuals, players will delicately cut, file, and nourish the nails, providing the tender care they need. Once the nails are revived, players can indulge in a creative manicure session, choosing from a variety of colors, patterns, and designs to make the nails truly stunning. But the pampering doesn't stop there – players can also dress up their model to complement the newly beautified nails, ensuring a complete and stylish transformation. Dive into the world of relaxation and beauty with "ASMR Nail Treatment" for a truly immersive experience.

Nhà phát triển: Go Panda Games
Đã thêm vào 29 Apr 2024
Chụp màn hình trò chơi của Người chơi
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn mà không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Screenshot
Bình luận