Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Save The Doge 2

1,589,460 số lần chơi

Thẩm định con người

7.7
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Save the Dogs is the follow-up to the beloved film. Here's to more gameplay soon. Do you want to take an IQ, creativity, or drawing ability test? Are you an expert player of puzzle games? Do you have good drawing skills for the puzzle games? Are you trying to find a fun and fresh puzzle game to play? You stand an excellent chance of passing the brain exam now!

Loại: Game Tư duy
Nhà phát triển: Milody Games
Đã thêm vào 07 Nov 2023
Bình luận