Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Eating Simulator

181,646 số lần chơi

Thẩm định con người

6.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Eating Simulator is a crazy physics-based game where you’ll embark on an adventure like no other with food. Your goal is simple yet entertaining: guide various types of food and drinks into the mouths of different characters using intuitive physics-based controls. Just use the mouse to move the food and avoid obstacles. Play the Eating Simulator game on Y8 and have fun.

Đã thêm vào 07 Mar 2024
Bình luận