Game Mahjong

Chơi game mạt chược tại Y8.com. Mạt chược là một trò chơi cờ được phát triển ở Trung Quốc. Mục tiêu là khớp tất cả các quân được mở với bên khác. Các quân cờ thường được xếp chồng với nhau trong game. Có thể có quân cở thưởng, được gọi là cờ hoa hoặc cờ mùa mà có thể kết hợp với quân khác mặc dù không khớp. Các quân cờ khác sẽ có ký tự làm chúng phù hợp. Hầu hết các phiên bản trực tuyến là chơi một mình thay vì ghi điểm khỉ chơi với nhiều người.