Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Mahjong Story 2

10,400 số lần chơi

Thẩm định con người

5.9
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Mahjong Story 2 is an addictive puzzle game that takes players on a journey through various worlds and challenges. With over 1000 levels, players can immerse themselves in a unique and fun gameplay experience. The game has beautiful graphics, relaxing music and intuitive controls, which makes it accessible to players of any skill level.

Loại: Game Kỹ năng
Đã thêm vào 05 Jul 2023
Bình luận