Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Emma Foot Treatment

1,830,411 số lần chơi

Thẩm định con người

6.6
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

The adorable Emma is always naughty and while her at tennis practice, she slipped down and got injured. Also, she didn’t have manicure for a very long time and she has lots of foot cracks too. This is the time for her to have the best foot care treatment. Could you give her the treatment and make her foot pretty again?

Đã thêm vào 06 Sep 2018
Bình luận