Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Organization Princess

859,662 số lần chơi

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

By placing objects in various circumstances, players can assess and hone their organizational skills in this game. With its difficult stages and simple gameplay, players must arrange objects carefully to create a room that is well-organized. For people who appreciate neatness and order, Organization Princess presents an entertaining and captivating task.

Đã thêm vào 29 Oct 2023
Bình luận