Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

TrollFace Quest: Horror 1

2,269,556 số lần chơi

Thẩm định con người

7.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Do you like scary movies? Are you in the mood for a few jump scares? If so, then get ready to find out what terrifyingly hilarious pranks are waiting for you in Troll Face Quest: Horror. This edition of the popular game series is stuffed full of references to many of your favorite horror films, TV shows, and even video games!

Đã thêm vào 24 Oct 2019
Bình luận