Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Trapdoor

797,305 số lần chơi

Thẩm định con người

5.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Trapdoor is an interactive chat game. You play as Sean and you are talking to your girlfriend, Janie, who is on the way to her aunt’s house.

Unfortunately, her car broke down and she has to walk down the road alone. You need to chat and try to help her while someone is pursuing her in the woods.
Chat with her here!

Nhà phát triển: Market JS
Đã thêm vào 05 Mar 2019
Bình luận