Game trực tuyến miễn phí hàng đầu được gắn thẻ Unity Web Player

Unity Web Player là plugin trình duyệt tồn tại trong thời gian ngắn sử dụng để cạnh tranh với Flash trước khi WebGL được sử dụng rộng rãi. Nhiều trò chơi Unity ban đầu được phát hành chỉ dành cho Unity Web Player và một số khác cũng được phát hành cho WebGL. Để chơi các phiên bản plugin, cần có trình duyệt IE.

Xem tất cả thẻ gắn
Sắp xếp theo: