Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Sneaky Sniper

40,796 số lần chơi

Thẩm định con người

7.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Sneaky Sniper is an intense sniper game that challenges players to navigate complex urban environments and identify and eliminate specific targets within a bustling crowd. As an elite sniper with a critical mission, you must rely on your sharpshooting skills and keen observation to pinpoint and take down high-profile targets while avoiding collateral damage. Enjoy playing this sniper shooting game here at Y8.com!

Nhà phát triển: HaddajiDev
Đã thêm vào 14 Jan 2024
Bình luận