Game Pháp sư

Chơi game pháp sư trên Y8.com. Sử dụng bất kỳ loại thần chú nào để tiêu diệt đám tay sai xác sống, rồng hay kỵ sĩ của kẻ thù. Thổi bay chúng bằng những quả cầu lửa hay những quả cầu sét