Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Granny Horror Escape

350,343 số lần chơi

Thẩm định con người

7.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Granny Horror Escape is a 3D horror room game where you need to escape from Granny. Granny has locked you in her big house, and your goal is to escape from this house. Use various items to escape and avoid traps to survive. Play the Granny Horror Escape game at Y8 and have fun.

Đã thêm vào 25 May 2024
Bình luận