Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Telekinesis

214,074 số lần chơi

Thẩm định con người

8.1
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Telekinesis is a psychic ability to move objects at a distance by mental power. In this game you are facing a mob of enemies but have no other weapon to use but your ability to throw objects into them. You can attract blue objects to break on hit! You can use red barrels to explode on impact! Hurl those objects into your enemy using your telekinesis to destroy them! Survive and destroy all of the enemies to advance to next level. Enjoy playing this game brought to you by Y8.com!

Nhà phát triển: GoGoMan
Đã thêm vào 30 Aug 2021
Bình luận