Chỉnh sửa kích thước màn hình
Thêm game này vào trang web của bạn!
Bật bảng mã nhúng.
Chào bạn! Tham gia với chúng tôi trên Y8 Discord chat.
Tìm các thảo luận liên quan đến những trò chơi hàng đầu ở Y8. Đừng ngại ngần tham gia Y8 Discord!

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn có thích trò chơi này
37.5%
Miêu tả:

Can you bring peace to the chessboard by placing eight queens onto the board but prevent them from capturing each other? In this game you will be given a standard chessboard, and the 8 queens will be placed on the right of the board. According to the rules of chess, a queen can capture another piece on the same line in vertical, horizontal or diagonal direction. You can click and drag the pieces and place them onto the board, but note that they cannot be removed after settling. A queen cannot be placed if it is on a capturing line of another queen on the board. The number of queens you have put and the amount of time spent are recorded on the left of the screen. When no more moves can be made, the game ends. Conquer the queens and win their allegiance!

Bình luận Spinner