Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

PGA 6: Zombie Arena 3D Survival

8,650 số lần chơi

Thẩm định con người

9.7
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Welcome to another voxel shooting game, Pixel Gun Apocalypse 6. In this game, Zombie Areana 3D Survival, you will have 4 modes in multiplayer: Deathmatch, Team Deathmatch, Survival, and You Vs. Bots! Play and win to rank up and unlock weapons and maps. There's also single-player, where you need to finish every mission to unlock the next. Play now and survive!

Nhà phát triển: Mentolatux
Đã thêm vào 21 Nov 2022
Bình luận