Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Dead Void 2

165,365 số lần chơi

Thẩm định con người

7.8
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Tất cả các Game với Điểm số Cao
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Dead Void
Chi tiết game

Dead Void 2 is a shooting game where the player needs to kill all the zombies that are attacking him/her. Kill as many zombies as you can to have a higher score.

Đã thêm vào 05 Mar 2017
Bình luận