Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

PGA 6: Blocky Combat SWAT Apocalypse

11,795 số lần chơi

Thẩm định con người

8.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Blocky Combat SWAT Apocalypse is a new version of the Pixel Gun Apocalypse 6 series. You can play multiplayer and single player, just like in the previous games, but with new maps and weapons. As you play and rank up, you'll be able to unlock new maps, weapons, and missions!

Nhà phát triển: Mentolatux
Đã thêm vào 29 Nov 2022
Bình luận