Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Vehicles Simulator 2

770,121 số lần chơi

Thẩm định con người

8.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Vehicles Simulator
Chi tiết game

Are you looking for some exciting twists, turns, cool vehicles, and great graphics? Well, Vehicles Simulator 2 game is the game you're looking for! Vehicles Simulator is a fun simulation driving game where you will be doing driving tests on several vehicles. This cool vehicle simulator will give you an idea on how to drive different kinds of vehicles such as buggy car, tank, huge truck, and regular cars. There are differences when driving these kinds of vehicles specially when it comes to its speed because big vehicles usually runs slowly than the normal size vehicles. You can also choose between driving in an automatic or manual gear.

Loại: Game Lái xe
Nhà phát triển: Freeze Nova
Đã thêm vào 21 Dec 2018
Bình luận