Under the Rubble
Chơi
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Under the Rubble

53,323 số lần chơi

Thẩm định con người

8.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

The old house always have some disasters occurred. For example, the zombies like to hide inside the old house. In order not to let them run away, pull down the old house and kill the zombies with bombs.

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 20 May 2012
Bình luận