Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Skibidi Long Neck

6,756 số lần chơi

Thẩm định con người

8.2
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Skibidi Long Neck is a fun game where you need to smash all the enemies to win. In this arcade game, you need to control the head of the Skibidi toilet to avoid obstacles and hit the enemies. You will have to help the toilet monsters destroy quite a large number of agents. Play the Skibidi Long Neck game at Y8 now and have fun.

Đã thêm vào 17 Feb 2024
Bình luận