Relationship Revenge
Chơi
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Toward to Carrot
1,228 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Relationship Revenge

6,770,229 số lần chơi

Thẩm định con người

7.8
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Ever dreamed of living out your crazy relationship revenge fantasies? Well dream no longer - revenge is just a click away!

In Relationship Revenge you can see how he thinks and how she thinks about breaking up, from slightly miffed to totally ballistic. Just click, sit back, and enjoy the revenge.

Đã thêm vào 30 Dec 2006
Bình luận