Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Winx Club: WinX Dress Up
3,008 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Knight Elite

41,153 số lần chơi
Chi tiết game

Look out, the trolls are coming! Fight against them and protect your village from waves of incoming trolls. Earn gold as much as possible and use it to buy epic weapons and upgrade your fighting skill.

Đã thêm vào 05 Jun 2015