Jackie Chan's: Rely on Relic
Chơi
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Clock Patience Solitaire
510 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Jackie Chan's: Rely on Relic

2,056,533 số lần chơi

Thẩm định con người

8.9
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Valmont has taken Jade, To force Jackie to hand over the talisman in his possession but Jackie is not the negoiating type and don't like people messing with his family.

Đã thêm vào 04 Jul 2007
Bình luận