Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Fear the Spotlight

16,183 số lần chơi

Thẩm định con người

8.4
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Fear the Spotlight is a 3rd person demo game and a PlayStation 1 inspired survival horror game where you solve puzzles, hide from the monster and look for your missing friend. Explore the library in search for clues and avoid the spot light. Can you survive? Enjoy playing this game here at Y8.com!

Đã thêm vào 09 Sep 2023
Bình luận