Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Catch the Thief
796 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Empire of the Galaldur

2,544,232 số lần chơi
Chi tiết game

Build up your kingdom as you build troops to attack other kingdoms to take them over. Manage it all!

Đã thêm vào 02 Aug 2009