Game Quái thú

Chơi game quái thú trên Y8.com. Chúng ta đang không bàn tới Người đẹp và Quái vật mà là những quái thú có thật. Bạn có sống sót nổi không?