Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Unmurk

5,198 số lần chơi

Thẩm định con người

7.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

It is minimalist. No timer. Time your take to figure it out and enjoy the moment. Your objective is to uncover hidden voxel objects. The puzzle consists of edges that only provide a glimpse of the object, and you must use rotation to adjust the puzzle pieces to their correct positions.

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 14 Apr 2023
Bình luận