Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Taxi Driver Simulator

145,718 số lần chơi

Thẩm định con người

6.7
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Taxi Driver Simulator is an amazing simulator game where you need to become a real taxi driver and complete all the orders. Drive a taxi in a big city and follow the traffic signals. Don’t forget to buy the other 9 cars in the garage as you earn money. Play the Taxi Driver Simulator game on Y8 now and have fun.

Đã thêm vào 04 Apr 2024
Bình luận