Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Polygon Royale Shooter

17,089 số lần chơi

Thẩm định con người

8.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Polygon Royale Shooter is a fun action survival game with polygonal graphics! The time has come for an adventure full of action, fights and many dangerous enemies, ferocious hungry dogs, dangerous warriors who seek to destroy you and eliminate you. You must survive and eliminate all the enemies. Enjoy this third person survival shooter game and it can be played with single or multiplayer mode with different game modes killing zombies and AI soldiers. It can also be played by team vs team and zombie survival. Have fun playing Polygon Royale Shooter game here at Y8.com!

Đã thêm vào 15 Apr 2021
Bình luận