Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Gunblood

47,981,053 số lần chơi

Thẩm định con người

8.1
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Gunblood
Chi tiết game

Gunblood is a game that was ported from Flash to HTML5. It's a gun dueling game where the player will master the marksmanship of a pistol or risk being shot. It does feature animated blood. The game play was incredibly well done to last more than a decade. Do you have the aim needed to win in a Gunblood duel?

Đã thêm vào 27 Nov 2010
Bình luận