Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Planet Explorer Subtraction

5,482 số lần chơi

Thẩm định con người

7.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Planet Explorer Subtraction is a math puzzle game. In this game, you will explore different planets having a big treasure of gems. But before moving to a planet you need to find a subtraction expression that results differ from the other 3. Your correct selection will bring you a new planet. Collect your all math skills and see how many planets you can travel. Enjoy playing this interactive math problem here at Y8.com!

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 16 Mar 2023
Bình luận