Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Planet D4rk

5,773 số lần chơi

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Planet D4rk is a fast-paced precision platformer with slashing and dashing! Jump on platform and on walls. Slashing takes you through enemies but the direction will depend on your position relative to the enemy. For example, if you are to the right of an enemy, slashing will take you left. If you are below and diagonal left of an enemy, slashing will take you up and to the right. Slashing also refills your dash. Enjoy playing this game here at Y8.com!

Đã thêm vào 16 Feb 2022
Bình luận