Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Nine Block Puzzle

5,778 số lần chơi

Thẩm định con người

9.1
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Nine Block Puzzle is a typical block-matching puzzle arcade game with 2D blocks in a square platform. different from other block-puzzle games. Except for normal line-matching rules, you are also able to match 9 blocks in marked places. Try to reserve enough space for all three new block patterns and get high scores at last!

Đã thêm vào 29 Oct 2021
Bình luận