Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Trixology

142,651 số lần chơi

Thẩm định con người

8.9
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Rotate the piece to fit the grid below. Fans of modern tetris, you'll love this game. Cover a full row without gaps, and earn yourself bonus points. How high is your score? Features: - Minimalist theme ensures focus for long gameplay and time spent - Additional controls such as speed down, accelerate, and rotate clockwise / counterclockwise - Increasingly difficult as the level progresses

Đã thêm vào 12 Nov 2018
Bình luận