Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Mr. Smith Pics and Words

65,291 số lần chơi

Thẩm định con người

8.5
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Mr. Smith Pics and Words is a fun and educational HTML5 game that will really train your brain. Guess the picture and select the letters and create the word. Choose from the four category. Guess as much as you can and earn a lot of coins. You can always call Mr. Smith to give you a clue. Play and enjoy!

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 06 Sep 2019
Bình luận