Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Maze & labyrinth

234,317 số lần chơi

Thẩm định con người

6.3
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Maze & labyrinth - brainteaser game, the real challenge to your intellect! Сollection of mazes and labyrinths, from simple to very complex. Classic and shade mazes type, the ability to download a maze image. Train your logic and intelligence, think, remember, develop your mind and find a way out of the maze.

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 01 Oct 2022
Bình luận