Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Math Whizz

3,153,722 số lần chơi

Thẩm định con người

8.0
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Math Whizz
Chi tiết game

Math Whizz combines Math flash cards for subtraction, addition, multiplication, and division. It makes learning these math subjects very easy and fun. At first, you may get many questions wrong. Over time, you will learn to solve these elementary math problems very easily and quickly. Improve your math by playing the Math Whizz game.

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 13 Jul 2019
Bình luận