Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

HexaMerge

4,857 số lần chơi

Thẩm định con người

8.6
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

HexaMerge is a captivating and addictive puzzle game where you combine numbered hexagon tiles to create higher values and reach for the highest score. Immerse yourself in the colorful world of HexaMerge and challenge your strategic thinking with every move!

Loại: Game Tư duy
Đã thêm vào 16 Apr 2023
Bình luận