Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Fruit Candy Merge

5,107 số lần chơi

Thẩm định con người

9.2
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Welcome to Fruit Candy Merge, where juicy fruits and sweet candies come together in a delightful merging puzzle! Combine matching candies to create delicious fruit combos and watch them burst with flavor. With addictive gameplay and colorful challenges, can you merge your way to fruity success? Enjoy playing this game here at Y8.com!

Đã thêm vào 21 May 2024
Bình luận