Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Ludo King™

25,509 số lần chơi

Thẩm định con người

6.6
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Ludo King™ by Gametion Global is the ultimate online Ludo game, with over 1 billion downloads since 2016! Enjoy cross-platform multiplayer action and relive the classic board game excitement. Master the dice, strategize to protect your tokens, and race to victory against players worldwide.

Nhà phát triển: Gametion
Đã thêm vào 28 Jun 2024
Bình luận