Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Flying Cheese

12,061 số lần chơi
Chi tiết game

This cute little mouse has a huge appetite for cheese! Aim carefully and shoot the cheese into the air straight to the mouse. Cheese are flying and it's so much fun!

Đã thêm vào 16 Mar 2016