Fly Sui
Chơi
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Chicken Royale
1,032 số lần chơi
Chơi game HTML5
Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Fly Sui

216,114 số lần chơi

Thẩm định con người

6.1
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Catch as many flies as you can with your chopsticks, because each time you kill a fly, precious seconds are added to your time countdown!

Loại: Game Kỹ năng
Đã thêm vào 03 May 2007
Bình luận