Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Diamond Rush Html5

11,166 số lần chơi

Thẩm định con người

9.5
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Diamond Rush
Chi tiết game

Diamond Rush is an exciting jewel matching game in a given limited time. Try to much as much 3 similar jewels as quickly as possible. How sharp is your eyes in spotting those 3 similar jewel? Match 4 or more of the same jewel to form a powerful gem. This power gem can give extra points when matched and also when you run out of time. So hurry up and try to match the jewels as quickly as you can. Enjoy playing Diamond Rush jewel game here at Y8.com!

Đã thêm vào 16 Aug 2020
Bình luận