Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Daily Solitaire

11,334 số lần chơi

Thẩm định con người

6.9
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

Enter the world of Daily Solitaire, where a deck of cards holds the key to your daily dose of brain-teasing entertainment! This classic and addictively engaging web game offers players the perfect opportunity to unwind, challenge their minds, and sharpen their card-solving skills.

Loại: Game Kỹ năng
Đã thêm vào 18 Sep 2023
Bình luận