Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Climbable Arrow

3,000 số lần chơi

Thẩm định con người

8.8
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
Chi tiết game

In Climbable Arrow” player wield arrows as climbable platforms in a thrilling platformer. Traverse visually stunning landscapes, strategically shoot arrows to forge paths, scale structures, and conquer obstacles. With user-friendly controls and progressively challenging levels, the game seamlessly fuses precision archery and dynamic platforming, delivering an addictive and rewarding adventure. Enjoy playing this game here at Y8.com!

Nhà phát triển: Onlinegames.net
Đã thêm vào 15 Jan 2024
Bình luận