Chỉnh sửa kích thước màn hình
Resize out
Resize in
Resize Đặt lại
Done Đã hoàn thiện

Chuck Chicken The Magic Egg

35,611 số lần chơi

Thẩm định con người

7.8
Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Không
MỘT PHẦN CỦA NHIỀU TẬP: Chuck Chicken
Chi tiết game

Chuck Chicken is on a mission. Defeat his nemesis Dee, Don, Dex, Dr Mingo and more in this exciting and fast-paced puzzle platformer game. Chuck Chicken is a worldwide kids and tweens animation brand with over 2 billion views. In this game, throw your egg, and watch as it bounces from wall to wall, defeating your opponents. Collect magic eggs to transform Chuck into his alter ego super hero.

Đã thêm vào 23 Jan 2019
Bình luận